Δήλωση Όπλου

Εκτυπώστε και συμπληρώστε το Πιστοποιητικό Εγγύησης & Γνησιότητας για το όπλο σας.

Το απόκομμα μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς στην διεύθυνσή μας, με fax στο 210-2405267 ή email στο info@kalco.gr.


Επιλέξτε τον κατασκευαστή του όπλου σας.